Corona-anpassade plantbyten och fågelobservationer + online-gäddor

Kära Naturvän På kretsstämman som genomfördes i vackert väder i Eriksö friluftsområde förra söndagen beslutades förutom det som brukar beslutas på sådana möten, även att vi kommer att sluta skicka ut programmen med post till medlemmarna. Anledningen till detta är att kostnaden för att skicka ut programmen nu överskrider halva vår årsbudget och vi tycker att det finns […]

Läs mer

Stämma på söndag och några uppdateringar

Kära Naturvän Jag vill påminna om att kretsstämman kommer att genomföras utomhus i Eriksö friluftsområde på söndag den 3 maj kl 11.00. Tanken är att deltagarna ska kunna placera sig tillräckligt glest för att undvika smitta. I enlighet med Folkhälsomyndighetens nuvarande riktlinjer måste vi dock tyvärr råda personer i riskgrupperna att inte delta. För den som inte […]

Läs mer

Nytt datum och ny plats för kretsstämman

På grund av COVID-19-pandemin har styrelsen beslutat att genomföra kretsstämman utomhus i Eriksö friluftsområde den 3 maj kl 11.00. Vi kommer att hålla till vid danspaviljongen nära vändplanen vid caféet. Tanken är att deltagarna ska kunna placera sig tillräckligt glest för att undvika smitta. I enlighet med Folkhälsomyndighetens nuvarande riktlinjer måste vi dock tyvärr råda […]

Läs mer

Inställd kretsstämma

Med bakgrund av de senaste dagarnas utveckling av rekommendationer angående Covid-19 och den oro och osäkerhet som råder i frågan har  styrelsen har beslutat att skjuta upp kretsstämman. Vi får återkomma om hur mötet kan genomföras istället. Mycket av de diskussioner som skulle ha skett på mötet kan istället ske digitalt, och vi planerar bland […]

Läs mer

Ett slags vårprogram

Hej Naturvän, Den 16 mars blir äntligen föredraget om invasiva främmande arter av, om än i digital form (se nedan). Om restriktionerna tillåter när det blivit blomningstid för några av växterna som tas upp i föredraget tänkte vi planera in en promenad på temat i Engarn/Storäng-området.. Det har också blivit dags att kalla till kretsstämma som också den kommer […]

Läs mer

Kommunvalet i Vaxholm 2018

Enkätsvar och Youtube-klipp Naturskyddsföreningen i Vaxholm har skickat ut en enkät till de politiska partierna i Vaxholm, och svaren på denna finns samlade i ett dokument som du hittar här. Eftersom svaren från (S) i några fall behövde kortas ner finns här en länk till de fullständiga svaren. Enkätfrågorna: 1.    Är hållbarhet viktigare än befolkningsökning? […]

Läs mer

Politikerenkät 2018

I våras skickade vi ut en enkät till partierna i Vaxholm inför valet i höst. Svaren har så småningom droppat in och de finns sammanfattade i ett dokument som går att ladda ner här . Jag genomför också en serie samtal med företrädare för partierna som jag sedan gör korta filmer av. De två första av dessa […]

Läs mer

Exploatering av Norrberget – effekter för miljön

Diskussionerna om Norrbergets framtid har till största delen handlat om ekonomin och kulturmiljön. Men hur ser det ut ur andra miljöaspekter? Om vi börjar med frågan om klimateffekter av rivning och nybyggnation är dessa verksamheter oerhört energislukande och klimatgasdrivande och bygger upp en klimatskuld för flera decennier framåt. Visserligen kan nya byggnader göras mer energieffektiva, […]

Läs mer