Med Mats på hygget och frågor inför kommunvalet

Hej Naturvän,
Dessa dramatiska dagar kan det kännas futtigt att fokusera på avverkningar på Bogesundslandet och andra lokala frågor som Naturskyddsföreningen jobbar med. För krig medför utöver allt mänskligt lidande också omfattande skador på miljön vilket kommer att påverka befolkningen lång tid efter att kriget tagit slut. Ytterligare en anledning att känna sorg och vanmakt över Putins oprovocerade, vansinniga och meningslösa krig alltså.

En fungerande demokrati är, utöver fria och hemliga val, yttrandefrihet och transparens, beroende av ett starkt civilsamhälle, genom organisationer som bygger på ett ideellt engagemang på lokal, regional, nationell och global nivå. Naturskyddsföreningen spelar en viktig roll som en sådan organisation i Sverige, genom att oberoende och kritiskt bevaka natur- och miljöfrågor. Och vad jag förstår håller vår samarbetsorganisation i Ukraina, Ecoaction (Екодія), på att bygga upp sin organisation på ett liknande sätt.  Vi får verkligen hoppas att kriget blir kortvarigt och inte raserar detta. Du kan läsa mer om Naturskyddsföreningens arbete med att stötta Ecoaction här.

Att uttrycka solidaritet med Ukraina är viktigt och det finns många praktiska, ekonomiska och symboliska sätt att göra det på, men förhoppningsvis räcker samtidigt engagemanget till att fortsätta arbetet också på hemmaplan. Som du kanske känner till bevakar kretsen avverkningsanmälningar på Bogesundslandet för att kunna reagera när någon skyddsvärd skog är på väg att gå förlorad. Vintern 2016/2017 lyckades vi se till att ett hygge vid Råholmen begränsades och utfördes med mer hänsyn än ursprungligen planerat. Däremot misslyckades vi att hindra ett hygge vid Träsksjön hösten 2017, men tillsammans med länsförbundet fick vi i alla fall igång en debatt i Mitti:
Debattartikel
Replik från Fastighetsverket
Replik från privatperson
Replik från Skogsstyrelsen
Nytt inlägg från Naturskyddsföreningen
Inlägg från styrelseledamot i Vaxholmskretsen
Replik från privatperson
Slutreplik från Naturskyddsföreningen

Hur gick det med själva hygget då? Det ska vi undersöka på fredag tillsammans med Mats Larshagen på Fastighetsverket, som skrev en av replikerna. Vi tänker också diskutera följande ämnen:

  • Fastighetsverkets långsiktiga planer för naturvård och skogsbruk
  • Fastighetsverkets syn på exploateringsplanerna för norra Bogesundslandet
  • Information om de senaste förändringarna i lederna
  • Diskussion om hur ledsystemet skulle kunna utvecklas
  • Informationstavlor vid gamla gårdar och torp
  • Gäddfabriken och skydd av grunda havsvikar

Fler detaljer om utflykten finns nedan.

Kretsstämman blir som tidigare meddelats torsdagen den 24 mars. Varje kommunval sedan  2006 har vi skickat ut en enkät till Vaxholms politiker. Vid kretsstämman tänkte vi passa på att diskutera med medlemmarna vilka frågor vi ska ha med på årets enkät. Mer information om detta finns också nedan.

Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
,
Till skogs med Fastighetsverket
Fredag 11 Mars kl. 9.40
Vi träffar Mats Larshagen, Fastighetsverkets förvaltare, för en kortare vandring på Bogesundslandet. Vi tittar på ett av Naturskyddsföreningen ifrågasatt hygge, avverkat 2017, diskuterar långsiktiga planer för naturvård och skogsbruk, exploateringsplaner på Norra Bogesundslandet, status och utvecklingsmöjligheter för lederna, samt åtgärder för skydd av fiskebestånden i vattnen runt Bogesundslandet. Samåkning från Cirkle K, Vaxholm kl. 9.40 och samling vid Träsksjöns parkering kl. 10.00. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

Kretsstämma med workshop om valenkät till de politiska partierna i Vaxholm
Torsdag 24 mars kl. 18.00
Dags för kretsstämma med stadgeenlig dagordning. Därefter diskuterar vi vilka frågor som ska tas upp i årets enkät till Vaxholms kommunpolitiker. Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.