Kommunvalet i Vaxholm 2018

Enkätsvar och Youtube-klipp Naturskyddsföreningen i Vaxholm har skickat ut en enkät till de politiska partierna i Vaxholm, och svaren på denna finns samlade i ett dokument som du hittar här. Eftersom svaren från (S) i några fall behövde kortas ner finns här en länk till de fullständiga svaren. Enkätfrågorna: 1.    Är hållbarhet viktigare än befolkningsökning? […]

Läs mer

Politikerenkät 2018

I våras skickade vi ut en enkät till partierna i Vaxholm inför valet i höst. Svaren har så småningom droppat in och de finns sammanfattade i ett dokument som går att ladda ner här . Jag genomför också en serie samtal med företrädare för partierna som jag sedan gör korta filmer av. De två första av dessa […]

Läs mer