Val 2014

Kommunvalet i Vaxholm 2014

Kommunvalet i Vaxholm ser ut att kunna leda till framsteg i några viktiga miljöfrågor. Denna förhoppningsfulla slutsats gör jag efter att ha matchat politikernas svar på vår enkät kring miljöfrågor med det mandatantal de olika partierna verkar få i kommunfullmäktige.

Följande två förslag från Naturskyddsföreningen kommer att ha stöd av en majoritet i den nyvalda församlingen:

  • Bildande av ett nytt naturreservat på Killingen.
  • En utökad samverkan med grannkommunerna för att effektivisera varutransporterna.

Det verkar också som att vårt förslag om ett projekt för Giftfria förskolor blir verklighet, trots tveksamhet från några av politikerna.

Efter politikerpanelen den 30/8 då även andra frågor diskuterades finns det anledning till hopp om ytterligare en del förslag som vi ställde i enkäten.

Vad partierna tycker om till exempel tillväxt, hållbarhet, ekologisk mat, och energieffektivitet kan du läsa om i rapporten från enkäten samt lyssna på i inspelningarna från politikerpanelen.