Natur & miljö

Natur och miljö – dessa två ord sammanfattar vad Naturskyddsföreningen arbetar med. Om du reflekterar lite över allt som innefattas av dem, inser du att det mesta omkring oss mer eller mindre är en angelägenhet för Naturskyddsföreningen. Vårt uppdrag är alltså väldigt brett, och också väldigt utmanande – och viktigt.

Det kan också kännas oöverskådligt och svårt. Under delrubrikerna ovan kan du få en strukturerad överblick över frågorna vi arbetar med. Förutom naturen omkring oss är vi i Vaxholmskretsen engagerade i samtliga av Naturskyddsföreningens rikstämma utpekade prioriterade områden: Klimat, Hav, Skog, Jordbruk samt Miljögifter. Här kan du läsa mer om dessa områden.

Om du vill veta mer om vad vi i Vaxholmskretsen gör praktiskt inom områdena kan du gå in under rubriken Vårt arbete.