Svamp, sopor och sabotage!

Hej Naturvän, Kommunvalet är över men det är ännu inte klart hur kommunen kommer att styras de närmaste fyra åren. Det är mycket troligt att det blir förändringar och vi tänker oss att det kan vara läge att bjuda in det nya styret till ett möte framöver. Av naturliga skäl är det svårt att sia […]

Läs mer

Val, vandringar och välfyllda svampkorgar

Hej Naturvän, Svaren på vår valenkät finns nu sammanställda, tillsammans med våra kommentarer. Vi har också gjort  bedömningar av svaren och presenterat dem i en tabell. Du hittar alltsammans på vår webb-plats. På söndag 4 september 11-14 kommer vi finnas på plats bland valstugorna i Söderhamnen för att diskutera resultatet med väljare och valarbetare. Om du hellre vill vara ute […]

Läs mer