Ständigt dessa stränder!

Hej Naturvän, Ursäkta spammet, men här kommer en sista påminnelse.om strandskyddsmötet på onsdag (se detaljer nedan). Det är dock mycket möjligt att jag kommer att bli tvungen att återkomma i frågan, och också ordna fler möten på grund av hoten mot strandskyddet. Vi ska dock hinna med andra frågor än strandskyddet framöver och för vintern […]

Läs mer