Mer om sandsten och premiär för Vaxholms naturforum

Hej Naturvän,
geologerna Stefan Hagenfeldt och Jonas Hagström som visade oss sandstensgången vid Engarns busshållplats i juni har gjort en beskrivning av denna unika förekomst (läs deras redogörelse nedan).
Tyvärr kommer den att sprängas bort när Trafikverket bygger om busshållplatsen i samband med anläggandet av en rondell vid Engarnkorset. Helt i onödan, eftersom Trafikverket envisas med att det behövs busshållplatser på båda sidor av vägen och vägrar utreda alternativ där hållplatserna samlas på södra sidan. Sandstensgången har inget formellt skydd så det verkar inte finnas så mycket att göra åt detta. Passa på att ta en titt innan den försvinner. Vi håller på att ordna en liten informationsskylt vid platsen.

Etienne Edberg som sitter i Vaxholmskretsens styrelse har startat en facebookgrupp med namnet ”Vaxholms naturforum”. Tanken är att den ska fungera som en halvofficiell informations- och diskussionsplats för Vaxholmskretsen, men också generellt för naturobservationer, miljöfrågor och liknande. Gruppen hittar du här.

Om inget drastiskt händer med smittoläge och rekommendationer räknar vi med att kunna genomföra jubileet den 28 augusti (se längst ner i nyhetsbrevet).

Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm

Ett fynd av en sandstensgång vid Engarn, Vaxholm. Stockholms Skärgård.
Fynd av sandstensgångar inom Stockholms Skärgård har rapporterats från Bötsholmen söder om Runmarö (Holmqvist 1920). Vid undersökningar företagna av Tekniska Högskolan hittades ett flertal sandstensgångar på ön liknande den nyupptäckta som finns i Engarn. Utanför Stockholms Skärgård finns sandstensgångar dokumenterade på ett flertal ställen i Sverige samt på Åland i Finland (t.ex. Bergman 1982; Hjelmqvist 1939; Carlsson & Holmkvist 1968). Två av dessa ställen, Västervikstrakten och området söder om Katrineholm, är sandstensgångarna lika den i Engarn till sin uppbyggnad genom att dessa också har inlagringar av kalcit, vilket tyder på likartade bildningsförhållanden.
Den tid då gångarna bildades är ca 540-480 miljoner år sedan under kambrisk tid. Då utsattes jordskorpan för tektoniska krafter i samband med att Grönland och Skandinavien delade på sig utmed en sprickzon, vilket resulterade i spänningar och sprickor bildades i berggrunden. Samtidigt steg havet och täckte tidigare land med följd att sand kom att spolas ned i de uppkomna sprickorna och att sandstensgången uppstod. Senare har förnyade rörelser gjort att sprickorna öppnat sig igen och nu fylldes med kalcit. Efter havets stigning kom området kring Engarn att fyllas med avlagrade sedimentära bergarter, som sandsten, lersten och kalksten upp till mer än 1,000 meter. Allt är dock borteroderat och kvar finns endast de i början bildade sandsten/kalcitgångarna. Den här processen skedde i stora delar av skärgårdsområdet och rester finns nu endast kvar som sandstensgångarna och nedsänkta ställen i de djupa fjärdarna där sedimentära bergarter skyddas från erosion.
Vi har startat ett forskningsprojekt som skall utreda mer om Engarns sandstengångs bildning, sammansättning, och ålder, samt jämföra resultaten med andra gångar i regionen. Det kommer att ske i samarbete med olika specialister inom den geovetenskapliga sektorn. Vi har kontaktat lokala intressenter som lokalkretsen av svenska naturskyddsföreningen för att föra vidare de kunskaper vi har, och kommer att få. Vi anser att sandstensgången har stort vetenskapligt och allmänt intresse både lokalt kring Engarn och i en större vetenskaplig krets.
Källor:
Bergman, L., 1982: Clastic dykes in the Åland Islands SW Finland and their origin. In: L. Bergman, R. Tynni & B. Winterhalter: Paleozoic sediments in the rapakivi area of the Åland Islands, 7-34. Geological Survey of Finland Bulletin 317, 1-132.
Carlsson, L & Holmkvist, A., 1968: Ett nytt fynd av sandstensgångar I Västervikstrakten. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 90, 519-528. English summary.
Hjelmqvist, S., 1939: En kambrisk sandstensgång i St. Malms s:n, Södermanland. Geologiska Föreningens i Stockholms Förhandlingar 61, 209-218.

21-årsjubileum
Lördag 28 augusti kl 11.00 – ca 13.00 (preliminärt)
Växtvandring, tipspromenad och lite underhållning planeras. Mer information kommer när det närmar sig.
Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.