Inställd kretsstämma

Med bakgrund av de senaste dagarnas utveckling av rekommendationer angående Covid-19 och den oro och osäkerhet som råder i frågan har  styrelsen har beslutat att skjuta upp kretsstämman. Vi får återkomma om hur mötet kan genomföras istället. Mycket av de diskussioner som skulle ha skett på mötet kan istället ske digitalt, och vi planerar bland […]

Läs mer