Exploatering av Norrberget – effekter för miljön

Diskussionerna om Norrbergets framtid har till största delen handlat om ekonomin och kulturmiljön. Men hur ser det ut ur andra miljöaspekter? Om vi börjar med frågan om klimateffekter av rivning och nybyggnation är dessa verksamheter oerhört energislukande och klimatgasdrivande och bygger upp en klimatskuld för flera decennier framåt. Visserligen kan nya byggnader göras mer energieffektiva, […]

Läs mer