Kontakta oss

Nedan kan du se en lista över styrelseledamöter och valberedning. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter på vårt arbete eller om du skulle vilja engagera dig i någon fråga!

STYRELSEN I VAXHOLMSKRETSEN

Jan Holmbäck, ordförande, 070-719 22 00
jan.holmback@sumit.se

Monika Kotva, kassör
monika.kotva@gmail.com

Marianne Hauge-Granqvist, sekreterare, 076 102 9323
mhg@mr-support.com

Ann-Charlott Redman,  541 750 09
annch.redman@gmail.com

Chris Druid, 541 335 82
chris.druid@gmail.com

Agnetha Lundin, 070 777 49 03
agnetha.lundin19@gmail.com

Leif Ljungberg, 541 37 248
leif.ljungberg@telia.com

Styrelsesuppleanter:

Hans Scheck
hans-otto.scheck@nsn.com

Inga Bäckström, 541 321 34
ingabcm@gmail.com

Birger Pettersen, 541 325 87
birger.pettersen@gmail.com

 

Revisor:

Sten Wickström
sten@wickstrom.pp.se

Revisorsupplenat:

Kari Edelberger

Valberedning:

Jörgen Bäckström, 541 321 34
jbm.vaxholm@spray.se

 

 

Öppna styrelsemöten, se programmet under ”Verksamhet”, samtliga med drop-in 18.15-18.30 på Hamngatan 50.
Alla medlemmar är välkomna på Naturskyddsföreningen i Vaxholms styrelsemöten. Mötesdatum meddelas i nyhetsbrevet och här på webbsidan. Eller ring någon i styrelsen och kolla.