Kontakta oss

Nedan kan du se en lista över styrelseledamöter och valberedning. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter på vårt arbete eller om du skulle vilja engagera dig i någon fråga!

STYRELSEN I VAXHOLMSKRETSEN

Jan Holmbäck, ordförande, 070-719 22 00
jan.holmback@sumit.se

Monika Kotva, kassör
monika.kotva@gmail.com

Marianne Hauge-Granqvist, sekreterare, 076 102 9323
mhg@mr-support.com

Ann-Charlott Redman,  541 750 09
annch.redman@gmail.com

Chris Druid, 541 335 82
chris.druid@gmail.com

Leif Ljungberg, 541 37 248
leif.ljungberg@telia.com

Etienne Edberg
etienne.edberg@gmail.com


Styrelsesuppleanter:

Marja-Leena McMillion
marjaleena.mcm@gmail.com

Birger Pettersen
birger.pettersen@gmail.com

Hans Scheck
hans-otto.scheck@nsn.com

Ingemar Bäck
ibackaa@gmail.com

Revisor:

Marie Hadley
marie@austral.se


Revisorsupplenat:

Catherine Jäger Magnusson
catherine.jager@hotmail.co.uk


Valberedning:

Kjell Hilding
kjell.hilding@telia.com

 

Öppna styrelsemöten, se programmet under ”Verksamhet”, samtliga med drop-in 18.15-18.30 på Hamngatan 50.
Alla medlemmar är välkomna på Naturskyddsföreningen i Vaxholms styrelsemöten. Mötesdatum meddelas i nyhetsbrevet och här på webbsidan. Eller ring någon i styrelsen och kolla.