Kontakta oss

Nedan kan du se en lista över styrelseledamöter och valberedning. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter på vårt arbete eller om du skulle vilja engagera dig i någon fråga!

STYRELSEN I VAXHOLMSKRETSEN

Jan Holmbäck, ordförande, 070-719 22 00
jan.holmback@sumit.se

Ann-Charlott Redman, vice ordförande, 541 750 09
anne-charlotte.redman@karolinska.se

Monika Kotva, kassör
monika.kotva@gmail.com

Marianne Hauge-Granqvist, sekreterare, 541 795 95
mhg@mr-support.com

Chris Druid, 541 335 82
chris.druid@gmail.com

Hans Scheck
hans-otto.scheck@nsn.com

Leif Ljungberg, 541 37 248
leif.ljungberg@telia.com

Styrelsesuppleanter:

Inga Bäckström, 541 321 34

Birger Pettersen, 541 325 87
birger.pettersen@gmail.com

 

Revisor:

Sten Wickström

Valberedning:

Jörgen Bäckström, 541 321 34
jbm.vaxholm@spray.se

 

 

Öppna styrelsemöten, se programmet under ”Verksamhet”, samtliga med drop-in 18.15-18.30 på Hamngatan 50.
Alla medlemmar är välkomna på Naturskyddsföreningen i Vaxholms styrelsemöten. Mötesdatum meddelas i nyhetsbrevet och här på webbsidan. Eller ring någon i styrelsen och kolla.