Klimat

De flesta är numera medvetna om att klimatfrågan är en ödesfråga. Klimatet har redan börjat förändras – i Sverige har medeltemperaturen stigit ungefär en grad. Det finns mycket som kan göras för att hindra en katastrofal utveckling och en hel del kan vi göra redan idag.

Vaxholms stad har stora möjligheter och därigenom ett stort ansvar för att minska på utsläppen av växthusgaser. Kommunen har också tagit en del steg i rätt riktning, men jämfört med många andra kommuner har man hittills inte kommit så långt.
Naturskyddsföreningen anser att
– samhällsplaneringen måste ta en hållbar utveckling som utgångspunkt, inte minst med hänsyn till klimateffekterna
– Vaxholms stad måste anta en mycket striktare upphandlingspolicy med hårda kriterier som styr mot miljövänliga och klimatsmarta produkter och tjänster.
– kollektivtrafikservicen för dem som inte har nära till hållplatser som trafikeras av buss 670 måste förbättras. I vissa områden kan detta åstadkommas med mindre matarbussar, i andra med båttrafik.