Om oss

Naturskyddsföreningen har under 100 års arbete för natur och miljö nått många segrar. Genom ett starkt engagemang i och gedigen kunskap om frågorna vi kämpat för har vi lyckats övertyga makthavare i en lång rad frågor. Vi har också genomfört många lyckade projekt på egen hand. Räddandet av pilgrimsfalken och havsörnen är uppmärksammade exempel på sådana insatser från Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har också med framgång drivit på utvecklingen av miljömärkta produkter. Genom informationskampanjer och bojkotter lyckades vi få pappersindustrin att börja framställa klorfritt papper och pressa tvättmedelstillverkarna så att 90 % av det tvättmedel som säljs i Sverige är miljömärkt
Sverige har kommit längre än många andra länder när det gäller omsorg om natur och miljö, och Naturskyddsföreningen har varit en av de starkaste pådrivande krafterna för den utvecklingen. Men mycket arbete återstår. Östersjön är hotad av övergödning, miljögifter och oljeutsläpp. Vårt konsumtionsmönster orsakar miljöproblem i andra länder, framförallt i tredje världen. Utsläppen av växthusgaser påverkar jordens klimat. Listan kan göras lång.
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och har styrkan, kunskapen och kompetensen att fortsätta påverka Sverige att utvecklas mot en hållbart samhälle.
Naturskyddsföreningen i Vaxholm vill dra vårt strå till stacken bland annat genom att verka för skydd av värdefull natur, förbättrad kollektivtrafik och bättre förhållanden för gående och cyklister, minskning av tillförsel av näringsämnen till havsvattnet samt kampanjer för miljövänligare konsumtionsmönster.
Vårt rättesnöre är det samma som när Naturskyddsföreningen startades för 100 år sedan: ”kunskap om och kärlek till vår natur”.