Skog

All skog i Vaxholms kommun är tätortsnära enligt gängse definitioner. Detta innebär enligt Naturskyddsföreningen att skogsbruket måste ta speciella hänsyn till friluftslivet utöver de hänsyn som behöver tas till naturvärdena.

Naturskyddsföreningen vill…
…se tydligare mål och planer för skogen från Vaxholms stad och andra skogsägare.
… att den tätortsnära skogen, där skogsbruk bedrivs, brukas på ett sådant sätt att skogens alla värden bevaras. Alla former av trakthyggesbruk i tätortsnära skogar måste upphöra och ersättas av selektiva metoder som lämnar ett kontinuerligt trädskikt. Biologiska och sociala naturvärden ska styra intensiteten i brukandet.
…att all skog i Vaxholm ska vara nyckelbiotops- och naturvärdesinventerad.