Val 2018

Kommunvalet i Vaxholm 2018

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har skickat ut en enkät till de politiska partierna i Vaxholm, och svaren på denna finns samlade i ett dokument som du hittar här. Eftersom svaren från (S) i några fall behövde kortas ner finns här en länk till de fullständiga svaren.

Enkätfrågorna:

1.    Är hållbarhet viktigare än befolkningsökning?
2.    Ska Vaxholm bli en kalhyggesfri kommun?
3.    Hur gör man det lättare att cykla i Vaxholm?
4.    Vilka klimatmål ska gälla för Vaxholm?
5.    Hur kan återvinningsmöjligheterna förbättras?
6.    Vad ska göras åt avloppssystemet?
7.    Hur kan försämringar och risker i trafikmiljön undvikas?

Vi har också genomfört samtal med de politiska företrädarna där vi får lite fler kommentarer kring enkätfrågorna. Samtalen finns inspelade och du kan se en trailer till dem här. De individuella filmklippen hittar du enligt följande:

Sara Strandberg (V)
Malin Forsbrand (C)
Anne-Charlotte Eriksson (Mp)
Jan-Olof Schill (S)
Ingemar Wemmenhög (Wp)
Lars Lindgren (M)
Michael Baumgarten (L)