Kommunvalet i Vaxholm 2018

Enkätsvar och Youtube-klipp Naturskyddsföreningen i Vaxholm har skickat ut en enkät till de politiska partierna i Vaxholm, och svaren på denna finns samlade i ett dokument som du hittar här. Eftersom svaren från (S) i några fall behövde kortas ner finns här en länk till de fullständiga svaren. Enkätfrågorna: 1.    Är hållbarhet viktigare än befolkningsökning? […]

Läs mer

Politikerenkät 2018

I våras skickade vi ut en enkät till partierna i Vaxholm inför valet i höst. Svaren har så småningom droppat in och de finns sammanfattade i ett dokument som går att ladda ner här . Jag genomför också en serie samtal med företrädare för partierna som jag sedan gör korta filmer av. De två första av dessa […]

Läs mer

Exploatering av Norrberget – effekter för miljön

Diskussionerna om Norrbergets framtid har till största delen handlat om ekonomin och kulturmiljön. Men hur ser det ut ur andra miljöaspekter? Om vi börjar med frågan om klimateffekter av rivning och nybyggnation är dessa verksamheter oerhört energislukande och klimatgasdrivande och bygger upp en klimatskuld för flera decennier framåt. Visserligen kan nya byggnader göras mer energieffektiva, […]

Läs mer