Barnens natur

Tillgången till nära natur är speciellt viktig för barnen. Vistelse i naturen hjälper barnen att utveckla motorik, orienterings- och koncentrationsförmåga, sociala förmågor och en hel del andra färdigheter. Skogen är ett fantastiskt klassrum inte bara för naturkunskap utan också för till exempel svenska och matematik.

Naturskyddsföreningen anser därför att det är viktigt att barnen har tillgång till natur i närheten av både hemmet och skolan. Vi har identifierat ett antal områden i Vaxholm som vi anser ska undantas från framtida exploatering just för att tillgodose barnens behov av tätortsnära natur.
De mest angelägna områdena är de som har förekommit i olika diskussioner om exploateringar.
– Blynässkogen
– Eriksö
– Nordöstra Killingeskogen
Naturskyddsföreningen arbetar också med barnen i skogen på ett mer påtagligt sätt inom vår familjeverksamhet Natursnokarna (uppehåll för närvarande på grund av ledarbrist).