Mer om sandsten och premiär för Vaxholms naturforum

Hej Naturvän, geologerna Stefan Hagenfeldt och Jonas Hagström som visade oss sandstensgången vid Engarns busshållplats i juni har gjort en beskrivning av denna unika förekomst (läs deras redogörelse nedan). Tyvärr kommer den att sprängas bort när Trafikverket bygger om busshållplatsen i samband med anläggandet av en rondell vid Engarnkorset. Helt i onödan, eftersom Trafikverket envisas med att […]

Läs mer