Välkommen!

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Verksamheten finansieras med hjälp av medlemsavgifter och frivilliga bidrag från enskilda människor, företag och organisationer.

Vaxholmskretsen har växt kraftigt sedan den bildades år 2000 och har nu drygt 450 medlemmar. Medlemmar och andra intresserade kan prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev (se Nyheter). Medlemmar i Naturskyddsföreningen får också Sveriges bästa miljö- och naturtidning, Sveriges Natur.

Kretsen har också en halvofficiell Facebook-grupp, Vaxholms naturforum.

Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna att lämna synpunkter på Vaxholmskretsens verksamhet genom att fylla i vår enkät, som kommer att ligga till grund för fortsatt planering.

Naturskyddsföreningen i Vaxholm

  • bevakar kommunpolitiken (Kommunval 2022).
  • ordnar utflykter, naturvandringar, bildvisningar, diskussioner och utställningar.
  • genomför olika typer aktioner i samband med olika kampanjer.
  • bevakar planärenden och andra miljöaspekter inom Vaxholms kommun.
  • har styrelsemöten som är öppna för alla medlemmar.
  • ordnar Natursnoks-aktiviteter för barn 0-12 år och deras familjer (dock uppehåll för närvarande på grund av brist på ledare)

På denna webbplats kan du hitta mer information om vad vi gör, hur vi jobbar, varför vi behövs och vilka som sitter i styrelsen. Här hittar du också information om våra aktiviteter och annan aktuell information.

Kretsstämman genomförs i år den 5 mars.

Vi tar  inte längre fram vår- och höstprogram. Håll uppsikt på denna sida (aktivitetskalendern till höger) eller bekvämare: följ vårt nyhetsbrev.

För medlemskap i Naturskyddsföreningen klicka på denna länk.

Snabblänk till våra Yttranden och Skrivelser i Vaxholm

Om du har synpunkter eller kommentarer till hemsidan kan du skicka dem till redaktören.