Välkommen!

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Verksamheten finansieras med hjälp av medlemsavgifter och frivilliga bidrag från enskilda människor, företag och organisationer.

Vaxholmskretsen har växt kraftigt sedan den bildades år 2000 och har nu drygt 450 medlemmar. Medlemmar och andra intresserade kan prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev (se Nyheter). Medlemmar i Naturskyddsföreningen får också Sveriges bästa miljö- och naturtidning, Sveriges Natur.

Naturskyddsföreningen i Vaxholm

  • bevakar kommunpolitiken (Kommunval 2022).
  • ordnar utflykter, naturvandringar, bildvisningar, diskussioner och utställningar.
  • genomför olika typer aktioner i samband med olika kampanjer.
  • bevakar planärenden och andra miljöaspekter inom Vaxholms kommun.
  • har styrelsemöten som är öppna för alla medlemmar.
  • ordnar Natursnoks-aktiviteter för barn 0-12 år och deras familjer (dock uppehåll för närvarande på grund av brist på ledare)

På denna webbplats kan du hitta mer information om vad vi gör, hur vi jobbar, varför vi behövs och vilka som sitter i styrelsen. Här hittar du också vårt program och annan aktuell information.

Kretsstämman genomfördes i år fysiskt den 24 mars. Mer information under ”Om oss”.

Anpassning till Covid-19
Vi genomför aktiviteter efter rådande förhållanden och rekommendationer, vilket numer innebär i stort sett som innan krisen. Våra programpunkter planeras dock endast med ett par månaders framförhållning och vi tar alltså inte fram vår- och höstprogram. Kolla denna sida (aktivitetskalendern till höger) och följ vårt nyhetsbrev.

Länk till enkät för ofrivilliga buss-nobbare på Resarö

För medlemskap i Naturskyddsföreningen klicka på denna länk.

Snabblänk till våra Yttranden och Skrivelser i Vaxholm

Om du har synpunkter eller kommentarer till hemsidan kan du skicka dem till redaktören.