Välkommen!

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Verksamheten finansieras med hjälp av medlemsavgifter och frivilliga bidrag från enskilda människor, företag och organisationer.

Vaxholmskretsen har växt kraftigt under senare år och har nu runt 500 medlemmar. Dessa får två gånger om året vårt program (se Verksamhet) och har också möjlighet att prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev (se Nyheter). Medlemmar i Naturskyddsföreningen får också Sveriges bästa miljö- och naturtidning, Sveriges Natur.

Naturskyddsföreningen i Vaxholm

  • ordnar utflykter, naturvandringar, bildvisningar, diskussioner och utställningar.
  • genomför olika typer aktioner i samband med Miljövänliga veckan och vid andra kampanjer.
  • bevakar planärenden och andra miljöaspekter inom Vaxholms kommun.
  • har styrelsemöten som är öppna för alla medlemmar.
  • ordnar Natursnoks-aktiviteter för barn 0-12 år och deras familjer.

På denna webbplats kan du hitta mer information om vad vi gör, hur vi jobbar, varför vi behövs och vilka som sitter i styrelsen. Här hittar du också vårt program och annan aktuell information.

För medlemsskap i Naturskyddsföreningen klicka på denna länk.

Enkät om vad du tycker om Naturskyddsföreningen och dess verksamhet. Alla är välkomna att svara, även icke medlemmar. Svara senast 20180331

Snabblänk till våra Yttranden och Skrivelser i Vaxholm

Om du har synpunkter eller kommentarer till hemsidan kan du skicka dem till redaktören.