Ett slags vårprogram

Hej Naturvän, Den 16 mars blir äntligen föredraget om invasiva främmande arter av, om än i digital form (se nedan). Om restriktionerna tillåter när det blivit blomningstid för några av växterna som tas upp i föredraget tänkte vi planera in en promenad på temat i Engarn/Storäng-området.. Det har också blivit dags att kalla till kretsstämma som också den kommer […]

Läs mer